Wyniki konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

­


Wyniki konsultacji projektu programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Uchwałą Nr 634.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 04.09.2014 r. zostały ogłoszone konsultacje projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.


Konsultacje trwały od 8 do 19 września 2014 roku. W podanym terminie organizacje nie zgłosiły uwag ani opinii do przedmiotowego projektu programu.


Agata Spyrka - Trzop

Naczelnik Wydziału Edukacji i ZdrowiaKomentarz

­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wyniki konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.09.2014
Data publikacji:24.09.2014 11:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.