Konkurs na stanowisko kasjera w zakładzie budżetowym Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej

­

Dyrektor Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zielona 1

woj. małopolskie

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:


  1. kasjer – 1/2 etatu w kasie Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej

  2. kasjer – 1/4 etatu w kasie Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym

- minimum 2 lata stażu pracy


2. Wymagania dodatkowe:

- obywatelstwo polskie

- pełna zdolność do czynności prawnych

- niekaralność

- dyspozycyjność

- samodzielność

- dobra znajomość obsługi komputera


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- obsługa systemu komputerowego kasy

- przyjmowanie kaucji wstępnej, rozliczanie całości pobytu klientów pływalni a także sauny

i solarium, przyjmowanie dopłat wynikających z rozliczenia

- wystawianie faktur

- przygotowanie, sprzedaż karnetów, sprawdzanie wartości i ważności karnetów

- udzielanie rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących basenu, sposobu i systemu

obsługi klientów

- sporządzanie dziennych raportów i rozliczanie się z dziennej gotówki

- prowadzenie harmonogramu rezerwacji dla grup zorganizowanych

- ewidencjonowanie pobytów grup zorganizowanych płatnych przelewem, gotówką, karnetem


4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4) kwestionariusz osobowy,

5) kopie świadectw pracy

6) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

7) oświadczenie o niekaralności


Uwagi:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Administracji Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej, ul. Zielona 1, 34-200 Sucha Beskidzka z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko kasjera” wraz z adresem zwrotnym, w terminie do dnia: 20 października 2014r. do godziny 1400


Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Krytej Pływalni oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o niekaralności Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”


Dyrektor Krytej Pływalni
Olgierd Kierski
Komentarz

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Konkurs na stanowisko kasjera w zakładzie budżetowym Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Olgierd Kierski
Data na dokumencie:06.10.2014
Data publikacji:06.10.2014 08:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.10.2014 08:46 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
06.10.2014 08:46 Dodano załącznik "pobierz" (Witold Korzec (administrator BIP))
06.10.2014 08:45 Usunięto załącznik pobierz (Witold Korzec (administrator BIP))