Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji

­

XV SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ  27 LUTEGO 2020 ROKU O GODZ. 12:00 W STAROSTWIE

 POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.
 4.  Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.
 5.  Informacja o pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.
 6.  Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.
 8.  Przedstawienie działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.
 9. Sprawozdanie Komendanta Powiatowej Komendy Policji o stanie bezpieczeństwa w powiecie. 
 10. Sprawozdanie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.
 11. Informacja na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat  suski w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Suskiego na 2020 rok.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bystra – Sidzina.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Suskiego zlokalizowanego w budynku hali sportowej Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji.

 

Z - ca Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego

                 Czesława Madoń    

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Czesława Madoń
Data na dokumencie:20.02.2020
Data publikacji:20.02.2020 12:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.