Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji

­

XIX SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ  30 CZERWCA 2020 ROKU O GODZ. 12:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM   PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.
  4.  Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.
  5.  Informacja o pracy stałych komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.
  6.  Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzini  i przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Suskiego:

       a) przestawienie raportu o stanie powiatu suskiego w roku 2019;

       b) debata;

       c) głosowanie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2019 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego za 2019 rok:

a) przedstawienie informacji o stanie mienia powiatu suskiego;

b)  przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Suskiego opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium;

c)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2019 rok oraz opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej  w przedmiocie absolutorium;

d)  dyskusja o wykonaniu budżetu;

e)  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego – głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020 – 2024.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie sesji.

 

                                                                     Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji

                                                                                                                                                                                                 Ryszard Hadka

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Ryszard Hadka
Data na dokumencie:19.06.2020
Data publikacji:19.06.2020 08:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.06.2020 08:48 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))