Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji

­

XXI SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 29 WRZEŚNIA 2020 ROKU O GODZ. 10:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.
 4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.
 5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przygotowanie powiatu do okresu zimowego 2020/2021 i zimowe utrzymanie dróg.
 8. Sport i kultura fizyczna w powiecie suskim.
 9. Informacja z przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za I półrocze 2020 roku.
 10. Sprawozdanie dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z realizacji Programu Naprawczego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu o powierzchni 211,50 m² przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego Nr 0007/IX/56/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 36,20 m², 40,50 m², 59,56 m²
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sucha Beskidzka w 2020 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XI/85/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.

Z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji

                     Czesława Madoń

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Czesława Madoń
Data na dokumencie:22.09.2020
Data publikacji:22.09.2020 11:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.09.2020 11:39 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))