Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej

­

ZARZĄDZENIE NR 60/2020

STAROSTY SUSKIEGO
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U.2020 poz. 920/ oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy /Dz.U.2020 poz.1320/ w związku z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 lisopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.2019 poz.1282/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. - czwartek dniem wolnym od pracy dla pracowników Sarostwa Powiatowegow Suchej Beskidzkiej w zamian za święto przypadające wsobotę wdniu 26 grudnia 2020 r.

§ 2. Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń, wejściach do budynku urzędu oraz na stronie internetowej www.powiatsuski.pl i BIP.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                Starosta Suski

                                                                                                  Józef Bałos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Józef Bałos
Data na dokumencie:24.11.2020
Data publikacji:30.11.2020 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.