Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu EGiB (obręb Kurów)

­

Sucha Beskidzka, 12.02.2021 r.

STAROSTA SUSKI

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), Z A W I A D A M I A M, że w dniach roboczych od 08 marca do 26 marca 2021 roku, w godzinach od 7.00 do 15.00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Kościelna 5b, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznego dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Kurów, jednostka ewidencyjna:
gmina Stryszawa.

W związku z powyższym informuję, że każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać swoje uwagi do tych danych. Czynności związane z wyłożeniem projektu operatu będą dokumentowane w formie protokołu. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu EGiB (obręb Kurów)
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.02.2021
Data publikacji:01.03.2021 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.03.2021 13:15 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
01.03.2021 11:53 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))