Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej za rok 2020

­

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej poniżej przedstawiam link do opublikowanych sprawozdań finansowych za 2020r. dotyczących jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych oraz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej zawierające:

  1. Bilans jednostki budżetowej

  2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

  4. Informacja dodatkowa.

Link do sprawozdań: https://bip.malopolska.pl/pcuwsucha,m,390328,rok-2020.html

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej za rok 2020
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:07.05.2021
Data publikacji:07.05.2021 08:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.