Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji

­

XXIX SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 27 MAJA 2021 ROKU O GODZ. 11:00 W STAROSTWIE

POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.
 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.
 4. Wręczenie Nagród Starosty Suskiego za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
 5. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury i promocji powiatu.
 6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Suskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 7.  Informacja o pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego - przedstawienie wniosków.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przyjęcie sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów stażowyc w ramach projektów „Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenia zawodowe uczniów – SPR.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Suskim na lata 2021 – 2026.
 15.  Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji

Jan Banaś

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Jan Banaś
Data na dokumencie:20.05.2021
Data publikacji:20.05.2021 12:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.05.2021 12:23 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))