Roczne informacje zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

­

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2  ustawy o finansach  publicznych

      1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie:
 
2) o którym mowa w art. 38 informacje ogłaszane w "Monitorze Polskim", - informację obejmującą:

a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,

b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych, ust. 1 pkt 2,

c) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 państwowy dług publiczny, ust. 1 pkt 4,

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,

e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,

f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
 
 
2. Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

 

W.w. informacje znajdują się w załącznikach do pobrania.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Roczne informacje zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Dominika Żywczak
Data na dokumencie:25.05.2021
Data publikacji:25.05.2021 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.05.2021 12:42 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))
25.05.2021 12:02 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))