Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji

­

XXX SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 24 CZERWCA 2021 ROKU O GODZ. 11:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.
 4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Suskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 5. Informacja o pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.
 8. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Suskiego.

       a)  przedstawienie raportu o stanie powiatu suskiego za rok 2020;

       b)  debata;

       c)  głosowanie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2020 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego za 2020 rok.

      a)   przedstawienie informacji o stanie mienia powiatu suskiego;

      b)  przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Suskiego opinii o wykonaniu budżetu  z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium;

      c)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2020 rok oraz opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium;

       d)  dyskusja o wykonaniu budżetu;

       e)  głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr 0007/XXIV/180/2020 Rady Powiatu Suskiego  z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie sesji

  

Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji

                         Jan Banaś  

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Pwiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
Informację opublikował:Witold Korzec (administrator BIP)
Informację wytworzył:Jan Banaś
Data na dokumencie:15.06.2021
Data publikacji:15.06.2021 13:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.06.2021 13:55 Edycja dokumentu (Witold Korzec (administrator BIP))