Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2014 11:31 Uchwała Nr 681.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dodatkowego pomieszczenia w budynku Powiatu Suskiego przy ul. Kościelnej 5b dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
04.12.2014 11:29 Uchwała Nr 680.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej Nr K 1669 Jordanów- Wysoka-Spytkowice w m. Jordanów od km 0+155,4 do km 0+223
02.12.2014 11:58 Uchwała Nr 679.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
02.12.2014 11:57 Uchwała Nr 678.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
02.12.2014 11:56 Uchwała Nr 677.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z LKS „JORDAN” Jordanów.
02.12.2014 11:55 Uchwała Nr 676 .2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego jednostkom organizacyjnym powiatu suskiego.
02.12.2014 11:50 Uchwała Nr 675.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 r.
02.12.2014 11:48 Uchwała Nr 674.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
02.12.2014 11:45 Uchwała Nr 673.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
02.12.2014 11:44 Uchwała Nr 672.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie ubrań koszarowych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
02.12.2014 11:43 Uchwała Nr 671.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 19,56m2 oraz 20,00m2
02.12.2014 11:41 Uchwała Nr 670.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali o pow. 58 m² i umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowymi Podmiotami.
02.12.2014 11:39 Uchwała Nr 669.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym Podmiotem.
02.12.2014 11:38 Uchwała Nr 668.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w szkole z dotychczasowym Podmiotem.
02.12.2014 11:37 Uchwała Nr 667. 2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia samochodu osobowego nieodpłatnie przekazanego na rzecz Powiatu Suskiego przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Suchej Beskidzkiej.
02.12.2014 11:36 Uchwała Nr 666.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 38m2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
02.12.2014 11:31 Uchwała Nr 665.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej związanej z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa przypadającej od Pani E. D.
02.12.2014 11:29 Uchwała Nr 664. 2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed mediatorem sądowym
02.12.2014 11:27 Uchwała 663.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed mediatorem sądowym
02.12.2014 11:26 Uchwała Nr 662.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
02.12.2014 11:24 Uchwała Nr 661.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
02.12.2014 11:21 Uchwała Nr 660.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
29.10.2014 10:49 Uchwała Nr 659.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz gminy Zawoja składniki mienia ruchomego powiatu suskiego będącego wyposażeniem Schroniska Młodzieżowego w Zawoji, obecnie zbędnym.
29.10.2014 10:47 Uchwała Nr 658.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
29.10.2014 10:45 Uchwała Nr 657.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok

1 2 3 4 5 6 następna