Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.10.2014 10:44 Uchwała Nr 656.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku Nr 8A przy ul. Szpitalnej w Suchej Beskidzkiej.
29.10.2014 10:42 Uchwała Nr 655.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym Najemcą.
29.10.2014 10:40 Uchwała Nr 654.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r.
29.10.2014 10:39 Uchwała Nr 653.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pracowni gastronomicznej nr 3 z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
29.10.2014 10:36 Uchwała Nr 652.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
29.10.2014 10:34 Uchwała Nr 651.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
29.10.2014 10:33 Uchwała Nr 650.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami będącymi w zasobie nieruchomości Powiatu Suskiego.
29.10.2014 10:32 Uchwała Nr 649.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia stawek za dysponowanie nieruchomościami będącymi w zasobie Powiatu Suskiego
29.10.2014 10:30 Uchwała Nr 648.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
29.10.2014 09:27 Uchwała Nr 647.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych, kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej, niezawodowej rodziny zastępczej, do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz udział w procedurze kwalifikacyjnej.
29.10.2014 09:26 Uchwała Nr 646.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej - Nr 1690K ul. Sportowa w Makowie Podhalańskim
29.10.2014 09:20 Uchwała Nr 645.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
29.10.2014 09:18 Uchwała Nr 644.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
29.10.2014 09:16 Uchwała Nr 643.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
29.10.2014 09:14 Uchwała Nr 642.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno -wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Makowie Podhalańskim.
29.10.2014 09:12 Uchwała Nr 641.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Starosty Suskiego w roku 2014
24.09.2014 11:36 Uchwała Nr 640.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pracowni gastronomicznej nr 3 z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
24.09.2014 11:35 Uchwała Nr 639.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej K1700 Jeleśnia- Pewelka-Hucisko
24.09.2014 11:34 Uchwała Nr 638.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
24.09.2014 11:32 Uchwała Nr 637.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
24.09.2014 11:31 Uchwała Nr 636.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
24.09.2014 11:13 Uchwała Nr 635.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z Firmą GOBEST Sp. z o. o.
24.09.2014 11:11 Uchwała Nr 634.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego Programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
24.09.2014 11:10 Uchwała Nr 633.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
24.09.2014 11:07 Uchwała Nr 632.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna