Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2014 11:36 Uchwała Nr 606.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
10.07.2014 11:35 Uchwała Nr 605.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji oceniającej zgłoszone kandydatury do Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego
10.07.2014 11:01 Uchwała Nr 604.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
10.07.2014 10:59 Uchwała Nr 603.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
10.07.2014 10:58 Uchwała Nr 602.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie użyczenia gminie Zawoja części wyposażenia i środków trwałych byłego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy.
10.07.2014 10:56 Uchwała Nr 601.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej
10.07.2014 10:55 Uchwała Nr 600.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.
10.07.2014 10:53 Uchwała Nr 599.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.
10.07.2014 10:52 Uchwała Nr 598.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie użyczenia gminie Zawoja części wyposażenia i środków trwałych byłego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy.
24.06.2014 13:58 Uchwała Nr 597.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji do likwidacji części majątku byłego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy.
24.06.2014 13:53 Uchwała Nr 596.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 30 czerwca 2014r.
24.06.2014 13:51 Uchwała nr 595.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2014.
24.06.2014 13:50 Uchwała Nr 594.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
24.06.2014 13:48 Uchwała Nr 593.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
24.06.2014 13:46 Uchwała Nr 592.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zwolnienia z całości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie.
24.06.2014 13:45 Uchwała Nr 591.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
24.06.2014 13:43 Uchwała Nr 590.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
24.06.2014 13:42 Uchwała Nr 589.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania komisji do szacowania szkód.
24.06.2014 13:34 Uchwała Nr 588.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania komisji do szacowania szkód.
24.06.2014 13:21 Uchwała Nr 587.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie w sprawie: przekazania w zarząd czasowy odcinków dróg powiatowych Nr K 1713 ul. Zamkowa-Rynek-Kościelna -Szpitalna- strona prawa na długości 120 mb i K 1711 ul. Hr. Tarnowskiego-Błądzonka - strona prawa nas długości 510 mb.
24.06.2014 13:20 Uchwała Nr 586.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej Nr K 1710 ul. Turystyczna-Zasypnica od km 0+000 do km 0+420.
24.06.2014 13:19 Uchwała Nr 585.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej Nr K 1683 Jordanów-Toporzysko-Sidzina w m. Toporzysko na długości 322 mb.
24.06.2014 13:17 Uchwała Nr 584.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej K1689 Budzów- Trzebunia-Stróża
24.06.2014 13:15 Uchwała Nr 583.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjecia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Suskiego
24.06.2014 13:13 Uchwała Nr 582.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna