Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2014 13:10 Uchwała Nr 581.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
24.06.2014 13:08 Uchwała Nr 580.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Pana Marka Habera Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
13.05.2014 11:26 Uchwała Nr 579.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ( z siedzibą: 34-242 Łętownia Nr 353 ) umów najmu z nowymi lub dotychczasowymi najemcami, gdy przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
13.05.2014 11:24 Uchwała Nr 578.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z Panią Katarzyną Korczak - Kwiaciarnia „Magnolia” na prowadzenie działalności handlowej.
13.05.2014 11:23 Uchwała Nr 577.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 38m2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
13.05.2014 11:22 Uchwała Nr 576.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2014 dla niepublicznych szkół działających na terenie Powiatu Suskiego, które zakończyły działalność w trakcie roku.
13.05.2014 11:21 Uchwała Nr 575.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie weryfikacji kwoty dotacji przekazanej za 2013 rok dla szkół niepublicznych w typie szkoły technikum dla dorosłych i zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych.
13.05.2014 11:20 Uchwała Nr 574.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania sprawozdania finansowego powiatu suskiego za 2013 r.
13.05.2014 11:18 Uchwała Nr 573.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
13.05.2014 11:16 Uchwała Nr 572.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia w budynku internatu Zespołu Szkół z Fundacją „Dla Mnie Dla Ciebie Dla Nas” z Suchej Beskidzkiej.
13.05.2014 11:13 Uchwała Nr 571.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej K1697 Kuków – Lachowice - Koszarawa
13.05.2014 11:09 Uchwała Nr 570.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej K1695 Zawoja – Przysłop - Stryszawa
13.05.2014 11:02 Uchwała Nr 569.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczenia o powierzchni 20,93m2.
05.05.2014 12:34 Uchwała Nr 568.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
05.05.2014 12:31 Uchwała Nr 567.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
05.05.2014 12:29 Uchwała Nr 566.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.
05.05.2014 12:22 Uchwała Nr 565.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego zmieniająca uchwałę Nr 0063/II/529/06 z dnia 29.03.2006 r. w sprawie: użyczenia nieruchomości.
05.05.2014 12:20 Uchwała Nr 564.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej umowy najmu i dzierżawy na czas nieokreślony.
05.05.2014 12:16 Uchwała Nr 563.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
05.05.2014 11:51 Uchwała Nr 562.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2013 rok
05.05.2014 11:49 Uchwała Nr 561.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
05.05.2014 11:46 Uchwała Nr 560.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
05.05.2014 11:40 Uchwała Nr 559.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
05.05.2014 11:34 Uchwała Nr 558.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie weryfikacji kwoty dotacji przekazanej za 2013 rok dla szkół niepublicznych kształcących w zawodach medycznych.
05.05.2014 11:32 Uchwała nr 557.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem pomieszczeń kuchennych w budynku Powiatu Suskiego przy ul. Kościelnej 5b w Suchej Beskidzkiej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna