Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2014 11:31 Uchwała nr 556.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Powiatu Suskiego przy ul. Kościelnej 5b dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PODBABIOGÓRZE”.
05.05.2014 11:28 Uchwała nr 555.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenie stawki za okazjonalny najem sali konferencyjnej w budynku Powiatu Suskiego przy ul. Kościelnej 5 „b”
05.05.2014 11:25 Uchwała Nr 554.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr 509.2013 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości dotacji na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
24.03.2014 11:07 Uchwała Nr 553.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
24.03.2014 10:56 Uchwała Nr 552.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
24.03.2014 10:54 Uchwała Nr 551.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
24.03.2014 10:43 Uchwała Nr 550.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych, kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej, niezawodowej rodziny zastępczej, do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz udział w procedurze kwalifikacyjnej.
24.03.2014 10:41 Uchwała nr 549.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie.
24.03.2014 10:30 Uchwała Nr 548.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
24.03.2014 10:27 Uchwała Nr 547.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
24.03.2014 10:25 Uchwała Nr 546.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.
24.03.2014 10:24 Uchwała Nr 545.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku Powiatu Suskiego przy ul. Kościelnej 5b dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
24.03.2014 10:21 Uchwała Nr 544.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców.
28.02.2014 10:54 Uchwała Nr 543.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego zmieniająca uchwałę Nr 538.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawieranie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.
28.02.2014 10:53 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
28.02.2014 10:52 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
28.02.2014 10:46 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wykonania Uchwały Budżetowej Powiatu Suskiego na 2014 rok
26.02.2014 10:47 Uchwała Nr 539.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku.
26.02.2014 10:45 Uchwała Nr 538.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.
26.02.2014 10:43 Uchwała Nr 537.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z dotychczasowym podmiotem.
26.02.2014 10:42 Uchwała Nr 536.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym podmiotem.
26.02.2014 10:40 Uchwała Nr 535.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z Beskidzkim Klubem Karate z siedzibą w Suchej Beskidzkiej
25.02.2014 10:25 Uchwała Nr 534.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie autopoprawki do projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 r.
25.02.2014 10:22 Uchwała Nr 533.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2013 dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Suskiego.
25.02.2014 10:21 Uchwała Nr 532.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 13,90m2, 33,34 m2 oraz 26,04m2 wraz z sprzętem medycznym.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna