Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2015 10:24 0007/III/15/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
12.01.2015 10:22 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
05.01.2015 11:37 0007/II/14/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2015
05.01.2015 11:36 0007/II/11/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014
27.11.2014 10:32 0007/XLI/290/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
11.09.2014 09:37 0007/XXXIX/282/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Uchwale Nr 0007/XXXVIII/276/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 czerwca 2014 r.
11.08.2014 10:29 0007/XXXVIII/276/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
11.08.2014 10:23 0007/XXXVI/258/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
11.08.2014 10:21 0007/XXXVI/257/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Suskiego na 2014 r.
11.08.2014 10:10 0007/XXXV/250/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
17.07.2014 08:15 0007/XXXVIII/280/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2013 r.
26.05.2014 12:08 0007/XXXVII/273/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
26.05.2014 12:07 0007/XXXVII/271/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2013 r
26.05.2014 12:06 0007/XXXVII/270/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 0049/XXVI/212/09 Rady Powiatu Suskiego z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
11.04.2014 09:25 0007/XXXVI/264/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały nr 0007/XXXIV/246/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie Powiatu Suskiego
11.04.2014 09:23 0007/XXXVI/263/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia wysokości dotacji na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego
11.04.2014 09:22 0007/XXXVI/262/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2013 roku
11.04.2014 09:20 0007/XXXIV/244/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
24.02.2014 08:50 0007/XXXV/254/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu