Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2015 09:27 0007/III/21/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/II/10/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Suskiego
08.01.2015 09:26 0007/III/20/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Suskiego na 2015 rok
08.01.2015 09:25 0007/III/19/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
08.01.2015 09:23 0007/III/17/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
08.01.2015 09:22 0007/III/16/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej samochodu Fiat Seicento Van i tomografu komputerowego
08.01.2015 09:20 0007/III/15/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
22.12.2014 13:16 Uchwała Nr 0007/II/14/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2015.
22.12.2014 13:15 Uchwała Nr 0007/II/13/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
22.12.2014 13:14 Uchwała Nr 0007/II/12/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
22.12.2014 13:13 Uchwała Nr 0007/II/11/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
22.12.2014 13:11 Uchwała Nr 0007/II/10/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Suskiego
22.12.2014 13:10 Uchwała Nr 0007/II/9/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Suskiego
22.12.2014 13:09 Uchwała Nr 0007/II/8/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenie jej składu osobowego
22.12.2014 12:40 Uchwała Nr 0007/II/7/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego
22.12.2014 12:38 Uchwała Nr 0007/II/6/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia ilości Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego oraz przedmiotu ich działania
11.12.2014 11:40 Uchwała Nr 0007/ I / 4 /2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Suskiego
11.12.2014 11:40 Uchwała Nr 0007/ I / 5 /2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Suskiego
11.12.2014 11:39 Uchwała Nr 0007/ I / 3 /2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Starosty Powiatu Suskiego
11.12.2014 11:38 Uchwała Nr 0007/ I / 2 /2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Suskiego
11.12.2014 11:36 Uchwała Nr 0007/ I / 1 /2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego