Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2016 11:29 0007/XIII/92/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2016
11.01.2016 09:50 0007/XIII/95/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały przyznawania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.
11.01.2016 09:49 0007/XIII/93/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
11.01.2016 09:47 0007/XIII/94/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
21.12.2015 09:50 0007/XII/89/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
21.12.2015 09:47 0007/XII/86/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
03.11.2015 08:31 0007/XI/78/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
10.09.2015 08:35 0007/X/71/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
10.09.2015 08:34 0007/X/74/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
06.07.2015 10:50 0007/IX/65/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
30.06.2015 09:17 0007/VIII/58/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
15.05.2015 08:36 0007/IV/23/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
15.05.2015 08:34 0007/V/34/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Suskiego na 2015 r.
15.05.2015 08:33 0007/VI/40/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
15.05.2015 08:31 0007/VII/48/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
21.04.2015 12:46 0007/VI/46/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 0049/XXIII/169/04 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku, zmienionej uchwałą nr 0049/XXIX/218/05 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku.
21.04.2015 12:45 0007/VI/45/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia tygodniowej, obowiązkowej liczby godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
18.02.2015 12:56 Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Suskiego
18.02.2015 12:52 0007/IV/26/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu