Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.01.2015 13:10 Uchwała Nr 21.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pracowni gastronomicznej nr 3 z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.
14.01.2015 13:09 Uchwała Nr 20.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z tym samym Podmiotem.
14.01.2015 13:08 Uchwała Nr 19.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 604,80m2 parkingu.
14.01.2015 13:07 Uchwała Nr 18.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
14.01.2015 13:05 Uchwała Nr 17.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
14.01.2015 13:04 Uchwała Nr 16.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
14.01.2015 13:03 Uchwała Nr 15.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany cennika usług w samorządowym zakładzie budżetowym Powiatu Suskiego – Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
13.01.2015 10:40 Uchwała Nr 14.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej z dotychczasowym Podmiotem.
13.01.2015 10:39 Uchwała Nr 13.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej, szatni oraz związane z tym nieodpłatne korzystanie z mediów z dotychczasowym Podmiotem.
13.01.2015 10:38 Uchwała Nr 12.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej kostki drewnianej.
13.01.2015 10:37 Uchwała nr 11.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie oddania w najem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b
13.01.2015 10:35 Uchwała Nr 10.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
13.01.2015 10:33 Uchwała Nr 9.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
13.01.2015 10:32 Uchwała Nr 8.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r.
13.01.2015 10:31 Uchwała Nr 7.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.
13.01.2015 10:29 Uchwała Nr 6.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
13.01.2015 10:28 Uchwała Nr 5.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
13.01.2015 10:26 Uchwała Nr 4.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
13.01.2015 10:25 Uchwała Nr 3.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z Przedsiębiorstwem Usługowym „Sezam” Sp. z o. o. na prowadzenie działalności gospodarczej.
13.01.2015 10:23 Uchwała Nr 2.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
13.01.2015 10:20 Uchwała Nr 1.2014 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok