Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2015 09:34 Uchwała Nr 179.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
19.11.2015 09:32 Uchwała Nr 178.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej nr 119 z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.
19.11.2015 09:30 Uchwała Nr 177.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
19.11.2015 09:17 Uchwała Nr 176.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
19.11.2015 09:13 Uchwała Nr 175.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wynajmu mieszkania wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Suskiego
19.11.2015 09:12 Uchwała Nr 174.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali nr 26 o pow. 58 m² z dotychczasowym Podmiotem.
19.11.2015 08:59 Uchwała Nr 173.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali nr 4 z dotychczasowym Podmiotem.
19.11.2015 08:58 Uchwała Nr 172.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym Podmiotem
19.11.2015 08:56 Uchwała Nr 171.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu hali sportowej oraz sektorów hali z dotychczasowymi Najemcami.
19.11.2015 08:55 Uchwała Nr 170.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
19.11.2015 08:52 Uchwała Nr 169.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
08.10.2015 13:13 Uchwała Nr 168.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego Programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
08.10.2015 13:12 Uchwała Nr 167.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
08.10.2015 13:10 Uchwała Nr 166.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
08.10.2015 13:08 Uchwała Nr 165.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
08.10.2015 13:07 Uchwała Nr 164.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym podmiotem.
08.10.2015 13:06 Uchwała Nr 163.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 38m2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
08.10.2015 13:05 Uchwała Nr 162.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Makowie Podhalańskim.
08.10.2015 13:04 Uchwała Nr 161.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Starosty Suskiego w roku 2015
08.10.2015 13:02 Uchwała Nr 160.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów użyczenia z dotychczasowym podmiotem.
08.10.2015 12:49 Uchwała Nr 159.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
08.10.2015 12:43 Uchwała Nr 158.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
08.10.2015 12:23 Uchwała Nr 156 .2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą w zasobie nieruchomości powiatu suskiego.
08.10.2015 12:23 Uchwał Nr 157.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zawarcia umowy użyczenia z Województwem Małopolskim dot. części zabudowanej nieruchomości, położonej w Suchej Beskidzkiej.
08.10.2015 12:21 Uchwała Nr 155.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suchej Beskidzkiej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna