Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2015 12:19 Uchwała Nr 154.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy ze Stowarzyszeniem Trzeźwości „DOM” w Jordanowie.
08.10.2015 12:18 Uchwała nr 153.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych - Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych na terenie powiatu suskiego.
08.10.2015 12:15 Uchwała Nr 152. 2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania sztandaru oraz gabloty zabezpieczającej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.
02.09.2015 10:39 Uchwała Nr 151.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
02.09.2015 10:38 Uchwała Nr 150.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Powiatu Suskiego, położonych w Jordanowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów.
02.09.2015 10:35 Uchwała Nr 149.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego uchylająca uchwałę nr 0063/III/31/2007 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki zwrotu kosztów eksploatacji pomieszczenia administracyjnego zlokalizowanego w budynku internatu Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej dla Powiatowego Oddziału Związku Nauczycielstwa.
02.09.2015 10:34 Uchwała Nr 148.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów z dotychczasowymi Podmiotami.
02.09.2015 10:33 Uchwała Nr 147.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w szkole z dotychczasowym Podmiotem.
02.09.2015 10:32 Uchwała Nr 146.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi Najemcami.
02.09.2015 10:21 Uchwała Nr 145.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym Podmiotem.
02.09.2015 10:20 Uchwała Nr 144.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z Beskidzkim Klubem Karate z siedzibą w Suchej Beskidzkiej .
02.09.2015 10:17 Uchwała Nr 143.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
02.09.2015 10:15 Uchwała Nr 142.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
02.09.2015 10:14 Uchwała Nr 141.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty na zadania publiczne powiatu suskiego na 2015 rok w zakresie pomocy społecznej
02.09.2015 09:23 Uchwała Nr 139.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.
02.09.2015 09:22 Uchwała nr 138.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
02.09.2015 09:07 Uchwała Nr 137.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 23.2015 z dnia 13.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki wśród młodzieży szkolnej na rok 2015.
02.09.2015 09:04 Uchwała Nr 136.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
02.09.2015 09:02 Uchwała Nr 135.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
02.09.2015 08:57 Uchwała Nr 134.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Suskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2015r.
12.08.2015 10:36 Uchwała nr 133.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zapewnienia funkcjonowania serwisu zastępczego wykonanych instalacji solarnych w ramach „ Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego”
12.08.2015 10:35 Uchwała Nr 132.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
12.08.2015 10:27 Uchwała Nr 131.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
12.08.2015 10:26 Uchwała Nr 130.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 609.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 03.07.2014 r.
12.08.2015 10:25 Uchwała Nr 129.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchylenia uchwały Nr 119.2015 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 14.07.2015 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna