Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.08.2015 10:24 Uchwała Nr 128.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wynajmu mieszkania wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Suskiego
12.08.2015 09:49 Uchwała Nr 127.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach i lokalach Powiatu Suskiego
12.08.2015 09:48 Uchwała Nr 126.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z Gminą Sucha Beskidzka.
12.08.2015 09:47 Uchwała Nr 125.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 18 sierpnia 2015r.
12.08.2015 09:44 Uchwała Nr 124.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
11.08.2015 13:43 Uchwała Nr 123.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
11.08.2015 13:34 Uchwała Nr 122.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego w 2014 roku.
11.08.2015 13:32 Uchwała Nr 121.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji oceniającej zgłoszone kandydatury do Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego
11.08.2015 12:10 Uchwała Nr 120.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia małej sali fitness przynależącej do hali sportowej z dotychczasowym Podmiotem.
11.08.2015 12:08 Uchwała Nr 119.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Łętownia
11.08.2015 12:07 Uchwała Nr 118.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Gospodarującej Powiatowym Zasobem Mieszkaniowym
11.08.2015 10:34 Uchwała nr 117.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych – Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suskiego.
11.08.2015 10:24 Uchwała Nr 116.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
11.08.2015 10:21 Uchwała Nr 115.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
11.08.2015 10:19 Uchwała Nr 114.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b
06.07.2015 10:47 Uchwała Nr 113.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń internatu z Miejską Biblioteką Publiczną w Makowie Podhalańskim.
06.07.2015 10:45 Uchwała Nr 112.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
06.07.2015 10:44 Uchwała Nr 111.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniach: 9 lipca 2015r., oraz 10 lipca 2015r.
06.07.2015 10:42 Uchwała nr 110.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2015.
06.07.2015 10:41 Uchwała Nr 109.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
06.07.2015 10:39 Uchwała Nr 108.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
06.07.2015 10:37 Uchwała Nr 107.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
06.07.2015 10:34 Uchwała Nr 106.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
06.07.2015 10:29 Uchwała Nr 104.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.
06.07.2015 10:29 Uchwała Nr 105.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna