Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2015 10:28 Uchwała Nr 103.20 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z Firmą Automat – Spec Sp. z o.o., Sp. k.
06.07.2015 10:26 Uchwała Nr 102.2015 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z tym samym Podmiotem.
16.06.2015 14:05 Uchwała Nr 101.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
16.06.2015 14:03 Uchwała Nr 100.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
16.06.2015 13:41 Uchwała Nr 99.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
16.06.2015 13:40 Uchwała Nr 98.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Suski na rzecz utworzenia klastra pn. Małopolski Klaster Edukacyjny.
16.06.2015 13:38 Uchwała Nr 97.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali nr 26 o pow. 58 m² z dotychczasowym Podmiotem.
16.06.2015 13:34 Uchwała Nr 96.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem.
16.06.2015 13:33 Uchwała Nr 95.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w szkole z dotychczasowym podmiotem.
16.06.2015 13:32 Uchwała Nr 94.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 38m 2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej .
16.06.2015 13:30 Uchwała Nr 93.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Suskiego
16.06.2015 13:28 Uchwała Nr 92.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
18.05.2015 12:04 Uchwała Nr 91.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej K1690 Maków - Grzechynia - Zawoja.
18.05.2015 12:02 Uchwała Nr 90.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do oceny Wniosków o przyznanie stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
18.05.2015 12:00 Uchwała Nr 89.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie weryfikacji kwoty dotacji przekazanej za 2014 rok dla niepublicznej szkoły w typie technikum dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
18.05.2015 11:59 Uchwała Nr 88.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
18.05.2015 11:57 Uchwała Nr 87.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
18.05.2015 11:55 Uchwała Nr 86.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dla Pana mgr Macieja Zimonia dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie.
18.05.2015 11:52 Uchwała Nr 85.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
18.05.2015 11:48 Uchwała Nr 84.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 23.2015 z dnia 13.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki wśród młodzieży szkolnej, na rok 2015.
18.05.2015 11:46 Uchwała Nr 83.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym Podmiotem.
18.05.2015 11:44 Uchwała Nr 82.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w szkole z dotychczasowym Podmiotem.
18.05.2015 11:36 Uuchwała Nr 81.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosaw Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali o pow. 58 m² z dotychczasowym Podmiotem.
18.05.2015 11:34 Uchwała Nr 80.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
18.05.2015 11:20 Uchwała Nr 79.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna