Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2015 12:10 0007/X/72/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego dotyczącej określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku
17.09.2015 12:08 0007/X/71/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
03.07.2015 10:41 0007/IX/70/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przekazania skargi Państwa H. G. R. J do Komisji Rewizyjnej na działalność Starosty Suskiego
03.07.2015 10:38 0007/IX/69/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 30,8 m2 oraz 26 m2
03.07.2015 10:37 0007/IX/68/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2020”
03.07.2015 10:36 0007/IX/67/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0007/VII/50/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.
03.07.2015 10:34 0007/IX/66/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
03.07.2015 10:30 0007/IX/65/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
03.07.2015 10:25 0007/IX/64/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
03.07.2015 10:22 0007/IX/63/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za rok 2014 rok.
03.07.2015 10:21 0007/IX/62/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonaniu planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
03.07.2015 10:19 0007/IX/61/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2014 rok.
02.06.2015 10:01 0007/VIII/60/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przekazania skargi Państwa M. B. W. do Komisji Rewizyjnej na nierzetelność działań byłego Starosty Suskiego.
02.06.2015 09:59 0007/VIII/59/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. P. na dyrektora ZS im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
02.06.2015 09:56 0007/VIII/58/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
13.05.2015 10:29 0007/VII/57/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przekazania skargi Pana M. P. na dyrektora ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej do Komisji Rewizyjnej
13.05.2015 10:28 0007/VII/56/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi prezesa zarządu Solver sp z o.o. na niezałatwienie sprawy przez Starostę Suskiego
13.05.2015 10:27 0007/VII/55/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Mammomatu 1000 nr seryjny 0151127.09.02, wywoływarki Mamoray Classic EOS nr seryjny 5272/100, Eurofantomu Mammo 13093 nr seryjny 4406 oraz automatycznego wstrzykiwacza kontrastu do badań tomografii komputerowej Metrad Vistron nr seryjny 53323.
13.05.2015 10:26 0007/VII/54/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 72,5m2, 29,7m2, 37,6m2
13.05.2015 10:25 0007/VII/53/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 145,06m2
13.05.2015 10:24 0007/VII/52/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji budżetowej
13.05.2015 10:10 0007/VII/51/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na najem przez Powiat Suski wiaduktu drogowego w miejscowości Hucisko
13.05.2015 10:04 0007/VII/50/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
13.05.2015 10:02 0007/VII/49/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
13.05.2015 10:01 0007/VII/48/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok

poprzednia 1 2 3 4 następna