Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.04.2015 10:12 0007/VI/47/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej zażalenia firmy „SOLVER” sp. z o. o. uznanego przez Wojewodę Małopolskiego za skargę do Rady Powiatu Suskiego celem jej rozpatrzenia
13.04.2015 10:10 0007/VI/46/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 0049/XXIII/169/04 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku, zmienionej uchwałą nr 0049/XXIX/218/05 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku.
13.04.2015 10:08 0007/VI/45/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia tygodniowej, obowiązkowej liczby godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
13.04.2015 10:06 0007/VI/44/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku
13.04.2015 10:04 0007/VI/43/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bystra-Sidzina
13.04.2015 10:03 0007/VI/42/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu suskiego
13.04.2015 10:01 0007/VI/41/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
13.04.2015 09:59 0007/VI/40/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
05.03.2015 10:50 0007/V/39/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia woli ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej
05.03.2015 10:48 0007/V/37/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Suskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
05.03.2015 10:48 0007/V/38/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru delegata powiatu suskiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju" w Suchej Beskidzkiej
05.03.2015 10:47 0007/V/36/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0049/XXIV/195/08 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Suskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
05.03.2015 10:46 0007/V/35/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie powiatu suskiego
05.03.2015 10:45 0007/V/34/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Suskiego na 2015 r.
05.03.2015 10:43 0007/V/33/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
05.03.2015 10:17 0007/V/32/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w uchwale w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
10.02.2015 11:48 0007/IV/31/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Drogownictwa, Porządku Publicznego i Transportu Rady Powiatu Suskiego
10.02.2015 11:47 0007/IV/29/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wystąpienia Powiatu Suskiego ze Związku Powiatów Polskich
10.02.2015 11:47 0007/IV/30/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Suskiego
10.02.2015 11:45 0007/IV/28/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego na 2015 rok
10.02.2015 11:32 0007/IV/27/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Suskiego na 2015 rok
10.02.2015 11:31 0007/IV/26/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
10.02.2015 11:30 0007/IV/25/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej gruntu o powierzchni 237 m2.
10.02.2015 11:29 0007/IV/24/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego
10.02.2015 11:27 0007/IV/23/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok

poprzednia 1 2 3 4 następna