Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2015 08:41 Informacja w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Zawoja w jednostce ewidencyjnej Gmina Zawoja
17.08.2015 08:44 Aneks do porozumienia z dnia 5.02.2013 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
12.08.2015 10:42 Aneks do Porozumienia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie powierzenia przez Starostę Suskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
12.08.2015 10:40 Aneks do porozumienia z dnia 5.03.2013 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
06.03.2015 13:01 14/2015 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2015 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na terenie Powiatu Suskiego
06.03.2015 12:59 13/2015 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca 2015 roku w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Suski
02.03.2015 09:00 Aneks do porozumienia z dnia 5.02.2013 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (Starosta Suski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice)
02.03.2015 08:55 Aneks do porozumienia z dnia 5.03.2013 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (Starosta Suski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sucha)
18.02.2015 12:54 Sprawozdanie starosty suskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014