Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2018 07:32 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w sprawie obsadzenia mandatu radnego
22.11.2018 07:30 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
28.09.2018 14:07 OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Suskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
21.09.2018 15:54 Uchwała Nr 3/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Suskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
15.09.2018 12:39 OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Suchej Beskidzkiej z dnia 11 września 2018 roku o siedzibie, składzie i pełnionych dyżurach komisji
13.09.2018 10:58 Uchwała Nr 2/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Suchej Beskidzkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw informatyki Powiatowej Komisji Wyborczej w Suchej Beskidzkiej powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
13.09.2018 10:56 Uchwała Nr 1/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Suchej Beskidzkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Suchej Beskidzkiej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
11.09.2018 14:12 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Suchej Beskidzkiej
22.08.2018 09:06 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
22.08.2018 09:00 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
22.08.2018 08:54 OBWIESZCZENIE Starosty Suskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w wyborach wyznaczonych na dzień 21 października 2018 roku.