Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2016 11:31 Informacja starosty suskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Śleszowice w jednostce ewidencyjnej Gmina Zembrzyce
05.04.2016 08:17 Aneks do porozumienia z dnia 05.02.2013 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
05.04.2016 08:15 Aneks do Porozumienia z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie powierzenia przez Starostę Suskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
10.03.2016 12:50 20/2016 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na terenie powiatu suskiego.
10.03.2016 12:49 21/2016 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 roku w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez powiat suski.
15.02.2016 10:13 Sprawozdanie starosty suskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015
15.02.2016 10:11 Aneks do porozumienia z dnia 5.02.2013 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
12.01.2016 10:26 Komunikat Starosty Suskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Suchej Beskidzkiej zwanej dalej Radą.