Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2017 09:26 UCHWAŁA NR 434.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
16.01.2017 09:25 UCHWAŁA NR 433.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
16.01.2017 09:23 UCHWAŁA NR 432.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
16.01.2017 09:21 UCHWAŁA NR 431.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany załącznika nr 1 i 2 do uchwały Zarządu Powiatu Suskiego nr 398.2016 z dnia 14.11.2016 w sprawie centralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
10.01.2017 12:51 UCHWAŁA NR 430.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim, kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym najemcą.
10.01.2017 12:50 UCHWAŁA NR 429.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
10.01.2017 12:28 UCHWAŁA NR 428.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
10.01.2017 12:19 UCHWAŁA NR 427.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Uchwale Nr 417.2016 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 13 grudnia 2016 r.
10.01.2017 12:17 UCHWAŁA NR 426.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany adresu siedziby Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
29.12.2016 08:23 UCHWAŁA NR 424.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
29.12.2016 08:23 UCHWAŁA NR 425.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany cennika usług w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
29.12.2016 08:21 UCHWAŁA NR 423.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
20.12.2016 10:36 UCHWAŁA NR 422.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie internatu w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie
20.12.2016 10:32 UCHWAŁA NR 421.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.
20.12.2016 10:31 UCHWAŁA NR 420.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.
20.12.2016 10:29 UCHWAŁA NR 419.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu z dotychczasowymi najemcami
20.12.2016 10:28 UCHWAŁA NR 418.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
20.12.2016 10:20 UCHWAŁA NR 417.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
20.12.2016 10:18 UCHWAŁA NR 416.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
08.12.2016 11:35 UCHWAŁA NR 414.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy użyczenia sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem.
08.12.2016 11:33 UCHWAŁA NR 413.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 r. w zakresie kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
08.12.2016 11:28 UCHWAŁA NR 412.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
08.12.2016 11:27 UCHWAŁA NR 410.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2017 roku.
08.12.2016 11:23 UCHWAŁA NR 409.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej
08.12.2016 11:07 UCHWAŁA NR 408.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej

1 2 3 4 5 6 następna