Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2016 10:43 UCHWAŁA NR 407.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
08.12.2016 10:36 UCHWAŁA NR 406.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
08.12.2016 09:46 UCHWAŁA NR 405.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę sieci gazowej oraz wejście w teren działki będącej w zasobie nieruchomości powiatu suskiego.
08.12.2016 09:29 UCHWAŁA NR 404.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
08.12.2016 09:24 UCHWAŁA NR 403.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
08.12.2016 09:18 UCHWAŁA NR 402.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
08.12.2016 09:15 UCHWAŁA NR 401.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo w typie technikum prowadzonych przez Powiat Suski w zakresie obszarów zawodowych na potrzeby realizacji projektu planowanego przez Powiat Suski w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.
08.12.2016 09:09 UCHWAŁA NR 400.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie, kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym podmiotem.
08.12.2016 08:50 UCHWAŁA NR 399.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 r.
08.12.2016 08:43 UCHWAŁA NR 398.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w powiecie suskim i jego jednostkach organizacyjnych
17.11.2016 09:50 UCHWAŁA NR 397.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2017 roku.
17.11.2016 09:49 UCHWAŁA NR 396.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
17.11.2016 09:44 UCHWAŁA NR 395.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
17.11.2016 09:43 UCHWAŁA NR 394.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.
17.11.2016 09:34 UCHWAŁA NR 393.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
17.11.2016 09:28 UCHWAŁA NR 392.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
17.11.2016 09:27 UCHWAŁA NR 391.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
17.11.2016 09:24 UCHWAŁA NR 390.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym Najemcą.
26.10.2016 10:12 UCHWAŁA NR 389.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Suskiego w m. Jordanów ul. Mickiewicza 3, w 2017 roku, przez organizację pożytku publicznego.
26.10.2016 10:10 UCHWAŁA NR 388.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o łącznej powierzchni 40,50m2oraz 59,56m2.
26.10.2016 10:09 UCHWAŁA NR 387.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym Najemcą.
26.10.2016 10:01 UCHWAŁA NR 386.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
26.10.2016 09:52 UCHWAŁA NR 385.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
26.10.2016 09:49 UCHWAŁA NR 384.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym Najemcą.
12.10.2016 10:42 UCHWAŁA NR 383.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym najemcą.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna