Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2016 10:41 UCHWAŁA NR 382.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Starosty Suskiego w roku 2016
12.10.2016 10:40 UCHWAŁA NR 381.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu planowanego przez Powiat Suski w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
12.10.2016 10:38 UCHWAŁA NR 380.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń mieszczących się w budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Suchej Beskidzkiej
12.10.2016 10:37 UCHWAŁA NR 379.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Makowie Podhalańskim.
12.10.2016 10:29 UCHWAŁA NR 378.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
12.10.2016 10:27 UCHWAŁA NR 377.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
10.10.2016 10:25 UCHWAŁA NR 376.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
10.10.2016 10:24 UCHWAŁA NR 375.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
10.10.2016 10:21 UCHWAŁA NR 374.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej, kolejnych umów użyczenia z dotychczasowymi podmiotami.
10.10.2016 10:18 UCHWAŁA NR 373.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
10.10.2016 10:17 UCHWAŁA NR 372.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie oddania w najem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b
10.10.2016 10:16 UCHWAŁA NR 371.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Suskiego położonych w Jordanowie.
10.10.2016 10:09 UCHWAŁA NR 370.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
20.09.2016 08:20 UCHWAŁA NR 369.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
20.09.2016 08:18 UCHWAŁA NR 368.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
20.09.2016 08:03 UCHWAŁA NR 367.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
20.09.2016 08:02 UCHWAŁA NR 366.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego po zlikwidowanym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Suchej Beskidzkiej
20.09.2016 08:01 UCHWAŁA NR 365 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przejęcia przez Powiat Suski mienia ruchomego po zlikwidowanym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Suchej Beskidzkiej
20.09.2016 08:00 UCHWAŁA NR 364.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
20.09.2016 07:59 UCHWAŁA NR 363.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
20.09.2016 07:58 UCHWAŁA NR 362.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
20.09.2016 07:56 UCHWAŁA NR 361.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
20.09.2016 07:53 UCHWAŁA NR 360.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Pana Zbigniewa Kołata dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie.
20.09.2016 07:52 UCHWAŁA NR 359.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Pana Jana Zadory pełniącego obowiązki dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej–Curie w Suchej Beskidzkiej.
20.09.2016 07:51 UCHWAŁA NR 358.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Pana Jana Zadory pełniącego obowiązki dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna