Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2016 07:49 UCHWAŁA NR 357.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej.
20.09.2016 07:41 UCHWAŁA NR 356.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej.
20.09.2016 07:40 UCHWAŁA NR 355.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 312.2016 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 14 czerwca 2016 r.
20.09.2016 07:38 UCHWAŁA NR 354.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
30.08.2016 08:37 UCHWAŁA NR 353.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie, kolejnych umów najmu z dotychczasowymi Najemcami
30.08.2016 08:34 UCHWAŁA NR 352.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, kolejnych umów najmu z dotychczasowymi Najemcami.
30.08.2016 08:32 UCHWAŁA NR 351.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym Dzierżawcą.
30.08.2016 08:31 UCHWAŁA NR 350.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
30.08.2016 08:22 UCHWAŁA NR 349.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
30.08.2016 08:21 UCHWAŁA NR 348.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Suskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2016 r.
30.08.2016 08:17 UCHWAŁA NR 347.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. Hugona Kołłataja w Jordanowie
30.08.2016 08:16 UCHWAŁA NR 346.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji do przejęcia majątku likwidowanego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej
19.08.2016 08:54 UCHWAŁA NR 345.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
19.08.2016 08:49 UCHWAŁA NR 344.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
19.08.2016 08:45 UCHWAŁA NR 343.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Powiatu Suskiego, prawa własności nieruchomości położonej w Zawoi
19.08.2016 08:44 UCHWAŁA NR 342.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, w drodze darowizny na rzecz Powiatu Suskiego praw własności nieruchomości położonej w miejscowości Jachówka
18.08.2016 14:02 UCHWAŁA NR 341.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Pani mgr Renacie Spisak - Sowie dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim prowadzonej przez powiat suski
18.08.2016 13:50 UCHWAŁA NR 340.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim Pani mgr Renacie Spisak - Sowie
18.08.2016 13:49 UCHWAŁA NR 339.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim, kolejnych umów najmu z dotychczasowymi Najemcami.
18.08.2016 13:47 UCHWAŁA NR 338.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, kolejnych umów najmu z dotychczasowymi Najemcami.
18.08.2016 13:10 UCHWAŁA NR 337.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
18.08.2016 11:23 UCHWAŁA NR 336.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
29.07.2016 14:08 UCHWAŁA NR 335.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg do załatwienia niektórych spraw z zakresu administracji publicznej.
28.07.2016 13:49 UCHWAŁA NR 334.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały nr 191.2015 z dnia 10.11.2015 r. ws. powołania koordynatora powiatowego ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.
28.07.2016 13:48 UCHWAŁA NR 333.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zawarcia umowy partnerskiej na rzecz wspólnej realizacji z Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie projektu pod nazwą „Małopolska Chmura Edukacyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 eadministracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 e-Usługi w edukacji.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna