Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2016 13:47 UCHWAŁA NR 332.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 20 lipca 2016 r.
28.07.2016 13:45 UCHWAŁA NR 331.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2016.
28.07.2016 13:44 UCHWAŁA NR 330.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok.
28.07.2016 13:42 UCHWAŁA NR 329.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok.
28.07.2016 13:39 UCHWAŁA NR 328.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim, kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z Beskidzkim Klubem Karate, z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
06.07.2016 11:13 UCHWAŁA NR 327.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia dwóch diagnoz potencjału i indywidualnego zapotrzebowania zespołów szkół zawodowych na potrzeby realizacji projektu planowanego przez powiat suski w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.
06.07.2016 11:11 UCHWAŁA NR 326.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosków o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 dotyczącego 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.
06.07.2016 11:10 UCHWAŁA NR 325.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wynajmu lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego powiatu suskiego.
06.07.2016 11:08 UCHWAŁA NR 324.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej oraz powołania składu Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu planowanego przez Powiat Suski w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.
06.07.2016 11:07 UCHWAŁA NR 323.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
06.07.2016 11:06 UCHWAŁA NR 322.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania likwidatora oraz zakresu obowiązków likwidatora jednostki budżetowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkie.
06.07.2016 11:05 UCHWAŁA NR 321.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia harmonogramu likwidacji jednostki budżetowej - Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
06.07.2016 11:04 UCHWAŁA NR 320.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.
06.07.2016 11:01 UCHWAŁA NR 319.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o łącznej powierzchni 213m2 oraz gruntu o powierzchni 276m2 i 62m2.
06.07.2016 10:59 UCHWAŁA NR 318.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o łącznej powierzchni 36,20m2.
06.07.2016 10:58 UCHWAŁA NR 317.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok.
06.07.2016 10:54 UCHWAŁA NR 316.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały nr 293.2016 z dnia 10.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki wśród młodzieży szkolnej na rok 2016.
06.07.2016 10:53 UCHWAŁA NR 315.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
06.07.2016 10:50 UCHWAŁA NR 314.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
06.07.2016 10:48 UCHWAŁA NR 313.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
06.07.2016 10:44 UCHWAŁA NR 312.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę sieci gazowej, uzgodnienie lokalizacji oraz wejście w teren działki będącej w zasobie nieruchomości powiatu suskiego.
14.06.2016 09:39 UCHWAŁA NR 311.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenie otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu planowanego przez Powiat Suski w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.
14.06.2016 09:38 UCHWAŁA NR 310.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
14.06.2016 09:36 UCHWAŁA NR 309.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
14.06.2016 09:34 UCHWAŁA NR 308.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Powiatu Suskiego, położonych w Jordanowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna