Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.04.2016 12:30 UCHWAŁA NR 282.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
25.04.2016 12:28 UCHWAŁA NR 281.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
25.04.2016 12:27 UCHWAŁA NR 280.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds. przekazywania Powiatowi Suskiemu nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi powiatowe
25.04.2016 11:49 UCHWAŁA NR 279.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
25.04.2016 11:48 UCHWAŁA NR 278.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
25.04.2016 11:47 UCHWAŁA NR 277.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja
25.04.2016 11:46 UCHWAŁA NR 276.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych dla Powiatu Suskiego do wspólnej realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”w ramach poddziałania 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
25.04.2016 11:33 UCHWAŁA NR 275.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej umowy najmu na czas nieokreślony z Firmą Media - Com Sp. z o.o.
25.04.2016 11:32 UCHWAŁA NR 274.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uruchomienia procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim
25.04.2016 11:31 UCHWAŁA NR 273.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
25.04.2016 11:28 UCHWAŁA NR 272.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
25.04.2016 11:09 UCHWAŁA NR 271.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
25.04.2016 11:07 UCHWAŁA NR 270.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej oraz powołania składu Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach poddziałania 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020
29.03.2016 08:49 UCHWAŁA NR 269.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni pod automat spożywczy w holu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b
29.03.2016 08:48 UCHWAŁA NR 268.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1.
29.03.2016 08:44 UCHWAŁA NR 267.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2015 rok
29.03.2016 08:41 UCHWAŁA NR 266.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej umowy najmu na czas nieokreślony z dotychczasowym najemcą.
29.03.2016 08:40 Uchwała Nr 265.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
29.03.2016 08:28 Uchwała Nr 264.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
29.03.2016 08:27 UCHWAŁA NR 263.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z drogi wewnętrznej będącej w zasobie nieruchomości powiatu suskiego
29.03.2016 08:25 UCHWAŁA NR 262.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Suskiego do realizacji projektu pn.”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej” w ramach Poddziałania 9.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
21.03.2016 10:10 Uchwała Nr 261.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
21.03.2016 10:08 Uchwała Nr 260.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
21.03.2016 10:07 Uchwała Nr 259.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
21.03.2016 10:00 Uchwała Nr 258.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 następna