Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2017 09:17 0007/XXV/169/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XXIV/164/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 09 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego.
03.01.2017 09:16 0007/XXV/168/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Suskiego na 2017 rok
03.01.2017 09:14 0007/XXV/167/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Suskiego na 2017 rok
03.01.2017 09:13 0007/XXV/166/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
03.01.2017 09:12 0007/XXV/165/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
19.12.2016 12:16 0007/XXIV/164/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego.
19.12.2016 12:15 0007/XXIV/163/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim
19.12.2016 12:14 0007/XXIV/162/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2017
19.12.2016 12:11 0007/XXIV/161/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 56,00m2 oraz 27,10m2 wraz z sprzętem medycznym.
19.12.2016 12:07 0007/XXIV/160/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
19.12.2016 12:00 0007/XXIV/159/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
10.11.2016 10:17 0007/XXIII/158/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
10.11.2016 10:16 0007/XXIII/157/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2016 rok.
10.11.2016 10:15 0007/XXIII/156/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
07.10.2016 11:08 0007/XXII/155/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej 1710 K ul. Turystyczna w 0+000- 0+410 w miejscowości Sucha Beskidzka na terenie powiatu suskiego
07.10.2016 11:07 0007XXII/154/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
07.10.2016 11:06 0007/XXII/153/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
07.10.2016 11:03 0007/XXII/152/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
08.09.2016 13:27 0007/XXI/151/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Jordanów.
08.09.2016 13:26 0007/XXI/150/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Maków Podhalański.
08.09.2016 13:24 0007/XXI/149/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 czerwca 2016 roku na Starostę Suskiego
08.09.2016 13:23 0007/XXI/148/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 kwietnia 2016 roku Pana J.P. na działalność Starosty Suskiego
08.09.2016 13:17 0007/XXI/147/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy na zagospodarowanie przysługującej pełnoletnim wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
08.09.2016 13:06 0007/XXI/146/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
08.09.2016 12:54 0007/XXI/145/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej

1 2 3 następna