Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2019 11:41 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków graniczych działek nr 353, 354 z działkami sąsiednimi w Pewelce.
17.05.2019 14:16 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach Kompleksowej Modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Juszczyn.
17.05.2019 14:00 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 2165 z działkami sąsiednimi w miejscowości Jordanów.
15.05.2019 13:31 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3473 z działkami sąsiednimi w miejscowości Jordanów.
14.05.2019 13:20 Zawiadomienie o czynościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków oraz ustalenie przebiegu granic działkek ewidencyjnych nr 2227 z działkami sąsiednimi w miejscowości Jordanów.
14.05.2019 13:17 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic, stabilizacji punktów granicznych oraz podziału nieruchomości dla dz. 815 z działkami sąsiednimi w miejscowości Pewelka
13.05.2019 11:05 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 710/2, 882, 881, 880, 879 z działkami sąsiednimi w Makowie Podhalańskim
13.05.2019 11:02 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6337/1, 6337/2 z działkami sąsiednimi w Osielcu
13.05.2019 08:35 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 16014/2, 16014/10 z działkami sąsiednimi w Zawoi
10.05.2019 13:03 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla dz. 2851/4, 2896/1, 2898/7 z działkami sąsiednimi położonymi w miejscowości Toporzysko.
10.05.2019 10:04 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla dz. 21042/14 z działkami sąsiednimi położonymi w miejscowości Zawoja.
08.05.2019 14:56 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic działek 3437, 3436, 4815 z działkami sąsiednimi w Zembrzycach
08.05.2019 14:53 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 7666/3 z działkami sąsiednimi w Sidzinie
02.05.2019 11:18 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4123/2, 4122/2, 4121/2 z działkami sąsiednimi w Zembrzycach.
02.05.2019 11:02 Zawiadomienie o czynnosciach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych położonychw Zawoi. Oznaczenie działek, których dotyczyć będą czynności : 15434/1, 15434/2, 15432/1, 15445/3, 15433, 15436, 15442
30.04.2019 13:45 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek/wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic działek 6217/1, 6217/2, 6218/2 z działkami sąsiednimi w Żarnówce
29.04.2019 16:47 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków graniczych i przyjęcia przebiegu granic działki nr 4422 z działkami sąsiednimi w Suchej Beskidzkiej.
24.04.2019 11:29 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenie punktów granicznych/ ustalenia przebiegu działek do celów ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 207 z działkami sąsiednimi w Sidzinie
24.04.2019 11:22 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 5968 z działkami sąsiednimi w Budzowie
18.04.2019 13:36 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic/ stabilizacji punktów granicznych oraz podziału działki nr 22485/1, 22485/2, 22485/3, 22485/4, 22486/5, 22486/8 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
18.04.2019 13:34 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic/ stabilizacji punktów granicznych działki nr 3610 z działkami sąsiednimi w Lachowicach.
17.04.2019 11:55 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic/ stabilizacji punktów granicznych działek nr 18609/7, 18609/8, 18609/9, 18609/10, 18609/11 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
17.04.2019 11:52 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działek nr 10328, 10327 z działkami sąsiednimi w Stryszawie.
16.04.2019 12:50 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków graniczych/ stabilizacji punktów granicznych oraz podziału nieruchomości oznaczonej jako działki nr 24220, 6299/1, 23247/2, 23806, 24219 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
16.04.2019 12:48 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków graniczych i przyjęcia granic działki nr 23319 z działkami sąsiednimi w Zawoi.

1 2 3 4 następna