Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.06.2019 14:01 WA.6743.1.20.2019 Rozbudowa sieci gazowej śr/PR Dz 63 PE.
30.05.2019 14:52 WA.6743.1.19.2019 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową instalacji: (wod-kan, c.o., elektryczną), budowa zbiornika na nieczystości ciekłe.
09.05.2019 13:32 WA.6743.1.18.2019 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
09.05.2019 12:46 WA.6743.1.17.2019 Przebudowa odcinka sieci gazowej oraz budowa sieci gazowej śr. ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
07.05.2019 07:38 WA.6743.1.16.2019 Rozbudowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 wraz z budową dwóch przyłączy gazu PE 25.
06.05.2019 09:22 WA.6743.1.15.2019 Przebudowa budynku mieszkalnego w zakresie budowy komina.
26.04.2019 10:33 WA.6743.1.14.2019 Budowa sieci napowietrzno-kablowej niskiego napięcia.
18.04.2019 12:44 WA.6743.1.13.2019 Budowa sieci kablowej niskiego napięcia.
09.04.2019 11:37 WA.6743.1.12.2019 Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Sucha Beskidzka
09.04.2019 07:12 WA.6743.1.11.2019 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
27.03.2019 08:42 WA.6743.1.10.2019 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego- wymiana pokrycia dachowego, montaż 7 okien dachowych i zmiana otworów okiennych w ścianie szczytowej.
12.03.2019 06:59 WA.6743.1.9.2019 Przebudowa/rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Zasypnica wraz z budową zespołu do podwyższania ciśnienia , odwodnienia i instalacji elektrycznej.
20.02.2019 15:18 WA.6743.1.8.2019 Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej w Jordanowie
15.02.2019 10:02 WA.6743.1.7.2019 Budowa sieci kablowej nN typu NA2XY-J 4x240mm² służącej do zasilania w energię elektryczną urządzeń działkowych.
12.02.2019 09:35 WA.6743.1.6.2019 Budowa odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.
31.01.2019 09:06 WA.6743.1.5.2019 Budowa oświetlenia ulicznego Zawoja
24.01.2019 11:33 WA.6743.1.4.2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
17.01.2019 09:03 WA.6743.1.3.2019 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego- montaż stalowego kamina zewnętrznego, podłączeniowego w ścianie zewnętrznej.
09.01.2019 09:31 WA.6743.1.2.2019 Budowa sieci kablowej niskiego napięcia.
08.01.2019 14:38 WA.6743.1.1.2019 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Juszczyn. Podłączenie obiektów do istniejącej kanalizacji sanitarnej.