Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2017 08:16 UCHWAŁA NR 714.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia „Zasad sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu suskiego”.
21.12.2017 08:14 UCHWAŁA NR 713.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
20.12.2017 12:45 UCHWAŁA NR 712.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
20.12.2017 12:41 UCHWAŁA NR 711.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
20.12.2017 12:37 UCHWAŁA NR 710.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej bramy wjazdowej
20.12.2017 12:34 UCHWAŁA NR 709.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pomieszczenia w części przyziemia o pow. 8 m² z dotychczasowym najemcą.
20.12.2017 12:32 UCHWAŁA NR 708.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem.
20.12.2017 12:30 UCHWAŁA NR 707.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia o pow. 16 m² z dotychczasowym podmiotem.
20.12.2017 12:24 UCHWAŁA NR 706.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zbiorników na olej opałowy będących w posiadaniu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.
20.12.2017 12:22 UCHWAŁA NR 705.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
20.12.2017 12:20 UCHWAŁA NR 704.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
20.12.2017 12:13 UCHWAŁA NR 703.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.
14.12.2017 14:24 UCHWAŁA NR 702.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
14.12.2017 14:22 UCHWAŁA NR 701.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
14.12.2017 14:20 UCHWAŁA NR 700.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
14.12.2017 14:19 UCHWAŁA NR 699.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
14.12.2017 14:18 UCHWAŁA NR 698.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2018 roku.
14.12.2017 14:04 UCHWAŁA NR 697.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zwiększenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim.
14.12.2017 13:53 UCHWAŁA NR 696.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem.
14.12.2017 13:52 UCHWAŁA NR 695.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
23.11.2017 09:08 UCHWAŁA NR 694.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
23.11.2017 09:07 UCHWAŁA NR 693.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
23.11.2017 09:02 UCHWAŁA NR 692.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 1 grudnia 2017 r.
21.11.2017 09:36 UCHWAŁA NR 691.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2018 roku.
21.11.2017 09:35 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR 690.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna