Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2017 09:29 UCHWAŁA NR 689.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu lekcyjnej nr 22 z dotychczasowym najemcą.
16.11.2017 11:32 UCHWAŁA NR 688.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego
16.11.2017 11:24 UCHWAŁA NR 687.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozwiązania umowy użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku Powiatu Suskiego, przy ul. Mickiewicza 31 w Suchej Beskidzkiej z Powiatowym Urzędem Pracy.
16.11.2017 11:21 UCHWAŁA NR 686.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozwiązania umowy użyczenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej w zakresie dotyczącym pomieszczeń biurowych użyczonych w budynku Powiatu Suskiego, przy ul. Mickiewicza 31 w Suchej Beskidzkiej.
16.11.2017 11:20 UCHWAŁA NR 685.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na najem części powierzchni ściany w wiatrołapie przy głównym wejściu do budynku Powiatu Suskiego, przy ul. Mickiewicza 19 w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na zamontowanie skrzynki pocztowej służącej do składania przez rolników zamówień na kolczyki dla zwierząt.
16.11.2017 10:57 UCHWAŁA NR 684.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej w związku z realizacją przez Powiat Suski projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna
16.11.2017 10:55 UCHWAŁA NR 683.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie w związku z realizacją przez Powiat Suski projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna
16.11.2017 10:54 UCHWAŁA NR 682.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w związku z realizacją przez Powiat Suski projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna
14.11.2017 12:30 UCHWAŁA NR 681.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
14.11.2017 12:29 UCHWAŁA NR 680.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
14.11.2017 12:28 UCHWAŁA NR 679.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. bł. ks. Piorta Dańkowskiego w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem.
14.11.2017 12:25 UCHWAŁA NR 678.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
14.11.2017 12:24 UCHWAŁA NR 677.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
14.11.2017 11:52 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie
14.11.2017 11:49 UCHWAŁA NR 676.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.
14.11.2017 11:42 UCHWAŁA NR 675.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie pomocy dydaktycznych na rzecz Klubu Sportowego „BÓR” w Toporzysku.
14.11.2017 11:34 UCHWAŁA NR 674.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
14.11.2017 11:24 UCHWAŁA NR 673.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
14.11.2017 10:52 UCHWAŁA NR 672.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
14.11.2017 10:50 UCHWAŁA NR 671.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu suskiego w m. Jordanów, ul. Mickiewicza 3 w 2018 roku, przez organizację pożytku publicznego.
14.11.2017 10:46 UCHWAŁA NR 669.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
14.11.2017 10:36 UCHWAŁA NR 668.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
14.11.2017 10:34 UCHWAŁA NR 667.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem.
14.11.2017 10:13 UCHWAŁA NR 666.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie użyczenia dodatkowego pomieszczenia w budynku należącym do Powiatu Suskiego przy ul. Kościelnej 5 b w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na archiwum dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej.
25.10.2017 09:15 UCHWAŁA NR 665.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna