Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2017 09:14 UCHWAŁA NR 664.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
25.10.2017 09:12 UCHWAŁA NR 663.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem.
25.10.2017 08:48 UCHWAŁA NR 662.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia „Regulaminu kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Suski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
25.10.2017 08:47 UCHWAŁA NR 661.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Suskiego nr 398.2016 z dnia 14.11.2016 w sprawie centralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
25.10.2017 08:43 UCHWAŁA NR 660.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
25.10.2017 08:41 UCHWAŁA NR 659.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
25.10.2017 08:39 UCHWAŁA NR 658.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie w roku szkolnym 2017/2018 dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Makowie Podhalańskim.
25.10.2017 08:37 UCHWAŁA NR 657.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
09.10.2017 11:30 UCHWAŁA NR 656.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
09.10.2017 11:29 UCHWAŁA NR 655.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
09.10.2017 11:27 UCHWAŁA NR 654.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego”, w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
09.10.2017 11:26 UCHWAŁA NR 653.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
09.10.2017 11:23 UCHWAŁA NR 652.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
09.10.2017 11:20 UCHWAŁA NR 651.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
09.10.2017 11:18 UCHWAŁA NR 650.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
09.10.2017 11:11 UCHWAŁA NR 649.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie w związku z realizacją przez Powiat Suski projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 10.2 Kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów
09.10.2017 11:10 UCHWAŁA NR 648.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej w związku z realizacją przez Powiat Suski projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 10.2 Kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów
09.10.2017 11:06 UCHWAŁA NR 647.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.
09.10.2017 11:02 UCHWAŁA NR 646.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w związku z realizacją przez Powiat Suski projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 10.2 Kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów
09.10.2017 11:02 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie
09.10.2017 11:01 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie
21.09.2017 13:25 UCHWAŁA NR 643.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie wyłącznie w formie elektronicznej.
21.09.2017 13:17 UCHWAŁA NR 642.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie wyłącznie w formie elektronicznej.
21.09.2017 13:13 UCHWAŁA NR 641.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej wyłącznie w formie elektronicznej.
21.09.2017 13:11 UCHWAŁA NR 640.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej wyłącznie w formie elektronicznej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna