Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2017 13:08 UCHWAŁA NR 639.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
21.09.2017 13:06 UCHWAŁA NR 638.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
21.09.2017 13:01 UCHWAŁA NR 637.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej nr 119 z dotychczasowym najemcą.
21.09.2017 12:56 UCHWAŁA NR 636.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej nr 301 z dotychczasowym podmiotem.
21.09.2017 12:53 UCHWAŁA NR 635.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej umowy najmu pracowni spawalniczej nr 4 z dotychczasowym najemcą.
21.09.2017 12:46 UCHWAŁA NR 634.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
21.09.2017 12:45 UCHWAŁA NR 633.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
21.09.2017 12:43 UCHWAŁA NR 632.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
21.09.2017 12:37 UCHWAŁA NR 631.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia małej sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem.
21.09.2017 11:40 UCHWAŁA NR 630.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia małej sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem.
21.09.2017 11:37 UCHWAŁA NR 629.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem.
21.09.2017 11:22 UCHWAŁA NR 628.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem.
21.09.2017 11:11 UCHWAŁA NR 627.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania szkołom wyposażenia/doposażenia i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektów "Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie" oraz "Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy" realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego, Poddzialanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
21.09.2017 11:09 UCHWAŁA NR 626.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku należącym do Powiatu Suskiego przy ul.Mickiewicza 19 w Suchej Beskidzkiej na działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówki Terenowej w Suchej Beskidzkiej.
21.09.2017 11:08 UCHWAŁA NR 625.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej pierwszej umowy najmu z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suchej Beskidzkiej .
21.09.2017 11:04 UCHWAŁA NR 624.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania części wyposażenia i środków trwałych przez Jednostki Obsługiwane na rzecz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej.
21.09.2017 11:02 UCHWAŁA NR 623.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
21.09.2017 11:01 UCHWAŁA NR 622.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
21.09.2017 11:00 UCHWAŁA NR 621.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Małogorzaty Mirochy - dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
21.09.2017 10:56 UCHWAŁA NR 620.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
21.09.2017 10:55 UCHWAŁA NR 619.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
21.09.2017 10:28 UCHWAŁA NR 618.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 271 m² z Uczniowskim Klubem Sportowym " Dziadki".
21.09.2017 10:20 UCHWAŁA NR 617.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pomieszczenia o pow. 18,60 m² w budynku internatu z firmą Handlowo - Usługową Wojciech Pustelnik.
21.09.2017 10:15 UCHWAŁA NR 616.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu części powierzchni korytarza w budynku internatu oraz w budynku szkoły z firmą Automat - Spec Sp. z o. o.
21.09.2017 10:09 UCHWAŁA NR 615.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z Mariuszem Surmiakiem.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna