Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2017 09:59 UCHWAŁA NR 614.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z Romanem Kisielewskim.
21.09.2017 09:48 UCHWAŁA NR 613.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 21m² z firmą Biuro obsługi inwestycji "Art. - Inwest" Jacek Kociołek z siedzibą przy ul. Z. Karaś w Suchej Beskidzkiej.
21.09.2017 09:46 UCHWAŁA NR 612.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pomieszczenia 109 (sekretariat), sali nr 115, sali lekcyjnej: nr 309, nr 311, nr 315, nr 319 z firmą Info-Media System z siedzibą przy ul. Z. Karaś w Suchej Beskidzkiej.
21.09.2017 09:30 UCHWAŁA NR 611.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.
21.09.2017 09:15 UCHWAŁA NR 610.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej wyłącznie w formie elektronicznej.
30.08.2017 10:49 UCHWAŁA NR 609.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Suskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2017r.
30.08.2017 10:48 UCHWAŁA NR 608.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
30.08.2017 10:47 UCHWAŁA NR 607.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
30.08.2017 10:46 UCHWAŁA NR 606.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie oddania w użyczenie pomieszczeń mieszczących się w budynku przy ul. Kościelnej 5 b w Suchej Beskidzkiej
30.08.2017 10:43 UCHWAŁA NR 605.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
30.08.2017 10:30 UCHWAŁA NR 604.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Jordanów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024”
30.08.2017 10:26 UCHWAŁA NR 603.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy dzierżawy pomieszczenia kuchennego wraz z zapleczem z Ludowym Klubem Sportowym "Naroże" z Juszczyna.
30.08.2017 10:24 UCHWAŁA NR 602.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
30.08.2017 10:06 UCHWAŁA NR 601.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
30.08.2017 10:04 UCHWAŁA NR 600.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Rafała Rapacza – Dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.
30.08.2017 09:55 UCHWAŁA NR 599.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Zbigniewa Kołata – Dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
30.08.2017 09:52 UCHWAŁA NR 598.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Grażyny Borzestowskiej – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim.
30.08.2017 09:50 UCHWAŁA NR 597.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Anety Drobny – Dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
30.08.2017 09:47 UCHWAŁA NR 596.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Sławomira Kudzi – Dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
30.08.2017 09:37 UCHWAŁA NR 595.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Anny Sali – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej.
30.08.2017 09:33 UCHWAŁA NR 594.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie Panu Rafałowi Rapaczowi.
30.08.2017 09:25 UCHWAŁA NR 593.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie Panu Zbigniewowi Kołatowi.
30.08.2017 09:23 UCHWAŁA NR 592.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim Pani Grażynie Borzestowskiej.
30.08.2017 09:01 UCHWAŁA NR 591.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej Pani Anecie Drobny.
29.08.2017 14:06 UCHWAŁA NR 590.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej Panu Sławomirowi Kudzi.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna