Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.01.2018 09:45 0007/XXXVII/255/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2018.
17.01.2018 09:43 0007/XXXVII/256/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
11.01.2018 10:26 0007/XXXVII/258/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
15.12.2017 08:10 0007/XXXVI/247/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
12.12.2017 11:03 0007/XXXVI/250/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.
12.12.2017 11:01 0007/XXXVI/249/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
12.12.2017 10:59 0007/XXXVI/244/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
16.11.2017 10:49 0007/236/XXXV/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
16.11.2017 10:48 0007/235/XXXV/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
16.11.2017 10:46 0007/XXXV/238/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
16.11.2017 10:39 0007/239/XXXV/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.
16.11.2017 10:34 0007/XXXV/237/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.
16.11.2017 10:29 0007/234/XXXV/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim.
16.11.2017 10:18 0007/240/XXXV/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
16.11.2017 10:11 0007/242/XXXV/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
16.11.2017 09:43 0007/241/XXXV/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.
16.11.2017 09:37 0007/XXXV/233/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim.
16.11.2017 09:35 0007/XXXV/231/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
06.10.2017 10:19 0007/XXXIV/225/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
08.09.2017 10:16 0007/XXXIII/224/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
08.09.2017 10:14 0007/XXXIII/217/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
03.08.2017 07:47 0007/XXXII/215/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
05.07.2017 09:19 0007/XXXI/212/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 007/XXX/204/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR
05.07.2017 09:17 0007/XXXI/213/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody Budżetu Powiatu Suskiego instrumentem płatniczym.
05.07.2017 09:15 0007/XXXI/211/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok

1 2 następna