Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2017 14:20 0007/XXX/203/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
02.06.2017 14:18 0007/XXX/204/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
17.05.2017 11:56 0007/XXIX/200/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
17.05.2017 11:54 0007/XXIX/198/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
20.04.2017 10:55 0007/XXVIII/189/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
20.04.2017 10:52 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
20.04.2017 10:44 0007/XXVIII/193/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Suchej Beskidzkiej i włączenia go do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
20.04.2017 10:43 0007/XXVIII/194/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Suchej Beskidzkiej i włączenia go do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
13.04.2017 11:03 0007/XXVIII/192/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w powiecie suskim na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
09.03.2017 12:05 0007/XXVII/181/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
09.03.2017 12:02 0007/XXVII/183/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
15.02.2017 07:57 0007/XXVI/170/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
15.02.2017 07:50 0007/XXVI/178/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

poprzednia 1 2