Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2018 09:52 0007/XXXVII/260/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Suskiego na 2018 rok
10.01.2018 09:50 0007/XXXVII/259/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Suskiego na 2018 rok
10.01.2018 09:48 0007/XXXVII/258/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
10.01.2018 09:47 0007/XXXVII/257/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
10.01.2018 09:46 0007/XXXVII/256/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
10.01.2018 09:39 0007/XXXVII/255/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2018.
10.01.2018 09:37 0007/XXXVII/254/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o łącznej powierzchni 27,05 m2.
07.12.2017 11:54 0007/XXXVI/253/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XXXV/229/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
07.12.2017 11:51 0007/XXXVI/252/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 ”.
07.12.2017 11:49 0007/XXXVI/251/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego za lata 2012 – 2016”.
07.12.2017 11:48 0007/XXXVI/250/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.
07.12.2017 11:47 0007/XXXVI/249/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
07.12.2017 11:46 0007/XXXVI/248/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia Powiatowemu Urzędowi Pracy w Suchej Beskidzkiej, bonifikaty w wysokości 99 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
07.12.2017 11:43 0007/XXXVI/247/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
07.12.2017 11:39 0007/XXXVI/246/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
07.12.2017 11:15 0007/XXXVI/245/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
07.12.2017 10:03 0007/XXXVI/244/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
09.11.2017 10:46 0007/XXXV/243/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego sprzeciwu wobec planów utworzenia Parku Krajobrazowego Pasma Policy.
09.11.2017 10:41 0007/242/XXXV/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
09.11.2017 10:28 0007/241/XXXV/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.
09.11.2017 10:01 0007/240/XXXV/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
09.11.2017 09:55 0007/239/XXXV/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.
09.11.2017 09:53 0007/XXXV/238/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
09.11.2017 09:20 0007/XXXV/237/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.
09.11.2017 09:05 0007/236/XXXV/2017 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.

1 2 3 4 następna