Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2017 10:42 WG.6621.12.21.2017 Informacja w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tarnawa Dolna w jednostce ewidencyjnej Gmina Zembrzyce
19.12.2017 10:41 WG.6621.11.76.2016 Informacja w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Skawica w jednostce ewidencyjnej Gmina Zawoja
20.04.2017 10:41 Aneks do porozumienia z dnia 05.02.2013 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
23.03.2017 11:03 Aneks do porozumienia pomiędzy Starostą Suskim, a Nadleśnictwem Sucha Beskidzkaw sprawie powierzenia przez Starostę Suskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
20.02.2017 09:01 12/2017 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2017 roku w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez powiat suski
20.02.2017 08:59 11/2017 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na terenie powiatu suskiego
17.02.2017 08:05 Sprawozdanie Starosty Suskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
08.02.2017 11:16 Aneks do porozumienia pomiędzy Starostą Suskim, a Nadleśnictwem Myślenice w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa