Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2018 13:08 UCHWAŁA NR 962.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażania zgody na likwidację i recykling środka trwałego – Urządzenia: System kopiująco - drukująco - skanujący ColorWave 300 sn 1841, numer inwentarzowy: 491-000098 stanowiącego własność Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
26.11.2018 13:07 UCHWAŁA NR 961.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na: „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2019 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”
26.11.2018 13:05 UCHWAŁA NR 960.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
26.11.2018 13:04 UCHWAŁA NR 959.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
26.11.2018 13:03 UCHWAŁA NR 958.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
26.11.2018 13:02 UCHWAŁA NR 957.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
26.11.2018 12:59 UCHWAŁA NR 956.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
26.11.2018 12:55 UCHWAŁA NR 955.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2019 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.
26.11.2018 12:42 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR 954.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 r.
26.11.2018 12:05 UCHWAŁA NR 953.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
26.11.2018 12:04 UCHWAŁA NR 952.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Suskiego na rok 2019
26.11.2018 12:00 Uchwała Nr 951.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej
15.11.2018 09:54 UCHWAŁA NR 950.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 15 listopada 2018r.
15.11.2018 09:53 UCHWAŁA NR 949.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2019 roku.
15.11.2018 09:52 UCHWAŁA NR 948.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
15.11.2018 09:50 UCHWAŁA NR 947.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
15.11.2018 09:49 UCHWAŁA NR 946.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem.
15.11.2018 09:47 UCHWAŁA NR 945.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na: „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2019 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”.
08.11.2018 12:14 UCHWAŁA NR 949.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2019 roku.
08.11.2018 12:13 UCHWAŁA NR 948.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
08.11.2018 12:12 UCHWAŁA NR 947.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
08.11.2018 12:10 UCHWAŁA NR 946.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem.
25.10.2018 09:27 UCHWAŁA NR 945.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na: „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2019 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”.
08.11.2018 12:16 UCHWAŁA NR 944.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
25.10.2018 09:26 UCHWAŁA NR 943.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie

1 2 3 4 5 6 następna