Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2018 09:25 UCHWAŁA NR 942.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
25.10.2018 09:24 UCHWAŁA NR 941.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
24.10.2018 13:16 UCHWAŁA NR 940.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Suskiego nieruchomości zabudowanej, położonej w Suchej Beskidzkiej.
24.10.2018 13:15 UCHWAŁA NR 939.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 19/95 o pow. 0,3163 ha, położonej w Juszczynie, stanowiącej własność Powiatu Suskiego, tj. grunt o pow. 1060 m², zabudowanego budynkiem przeznaczonym do prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej.
24.10.2018 13:14 UCHWAŁA NR 938.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
24.10.2018 13:13 UCHWAŁA NR 937.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
24.10.2018 13:12 UCHWAŁA NR 936.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
24.10.2018 13:06 UCHWAŁA NR 935.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem.
24.10.2018 13:02 UCHWAŁA NR 934.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali 26 o pow. 58 m² z dotychczasowym podmiotem.
12.10.2018 10:51 UCHWAŁA NR 933.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie niewyrażenia zgody na finansowanie planowanych działań związanych z prowadzeniem eksperymentu w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie w latach 2019-2024
12.10.2018 10:50 UCHWAŁA NR 932.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 zpóźn.zm.).
12.10.2018 10:48 UCHWAŁA NR 931.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia drógi do kategorii dróg gminnych.
12.10.2018 10:48 UCHWAŁA NR 930.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
12.10.2018 10:46 UCHWAŁA NR 929.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
12.10.2018 10:45 UCHWAŁA NR 928.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 38 m2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
12.10.2018 10:31 UCHWAŁA NR 927.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego
12.10.2018 10:30 UCHWAŁA NR 926.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące dotychczas własność Powiatu Suskiego przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Sucha Beskidzka.
12.10.2018 10:26 UCHWAŁA NR 925.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 848.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej, na drugie półrocze roku 2018.
12.10.2018 10:25 UCHWAŁA NR 924.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
12.10.2018 10:24 UCHWAŁA NR 923.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok Na
12.10.2018 10:23 UCHWAŁA NR 922.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
12.10.2018 10:22 UCHWAŁA NR 921.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
12.10.2018 10:18 UCHWAŁA NR 920.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
12.10.2018 08:23 UCHWAŁA NR 919.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
12.10.2018 08:20 UCHWAŁA NR 918.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna