Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2018 08:19 UCHWAŁA NR 917.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażania zgody na likwidację i recykling samochodu marki Mercedes BENZ Vito 110D o nr rejestracyjnym BOC 3080 będącego własnością Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
12.10.2018 08:18 UCHWAŁA NR 916.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Makowie Podhalański
27.09.2018 09:49 UCHWAŁA NR 915.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
27.09.2018 09:48 UCHWAŁA NR 914.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
27.09.2018 09:47 UCHWAŁA NR 913.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 848.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej, na drugie półrocze roku 2018.
27.09.2018 09:42 UCHWAŁA NR 912.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały 578.2017 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz "Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie" realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR
05.09.2018 13:14 UCHWAŁA NR 911.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
05.09.2018 13:13 UCHWAŁA NR 910.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok Na
05.09.2018 13:11 UCHWAŁA NR 909.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie utylizacji 44 podgrzewaczy biwalentnych pochodzących z wymiany tych części w instalacjach solarnych w obrębie budynków mieszkalnych
05.09.2018 13:09 UCHWAŁA NR 908.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
05.09.2018 12:55 UCHWAŁA NR 907.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
05.09.2018 12:53 UCHWAŁA NR 906.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski
05.09.2018 12:48 UCHWAŁA NR 905.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim oraz dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie
05.09.2018 12:43 UCHWAŁA NR 904.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Macieja Zimonia Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie.
05.09.2018 12:40 UCHWAŁA NR 903.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Magdaleny Chromy – Dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim
05.09.2018 12:38 UCHWAŁA NR 902.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie
05.09.2018 12:32 UCHWAŁA NR 901.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.
05.09.2018 09:30 UCHWAŁA NR 900.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania Zespołowi Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim wyposażenia zakupionego w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna” nr RPMP.02.01.03-12-0191/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 e-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 e-Usługi w edukacji
05.09.2018 09:26 UCHWAŁA NR 899.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją przez Powiat Suski projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 10.2 Kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów
05.09.2018 09:24 UCHWAŁA NR 898.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 848.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej, na drugie półrocze roku 2018.
05.09.2018 09:21 UCHWAŁA NR 897.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu powierzchni korytarza w internacie oraz w szkole z dotychczasowym najemcą.
05.09.2018 09:19 UCHWAŁA NR 896.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 271 m² z dotychczasowym najemcą.
05.09.2018 09:17 UCHWAŁA NR 895.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku internatu o pow. 18,60 m² z dotychczasowym najemcą.
04.09.2018 14:29 UCHWAŁA NR 894.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym najemcą.
04.09.2018 14:25 UCHWAŁA NR 893.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym najemcą.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna